قیمت محصولات برای مصرف کننده نهایی

قیمت  محصولات برند rose born برای مصرف کننده ، با توجه به گروه کالا و نوع جنس آن در جدول ذیل مرقوم شده و در کل کشور یکسان می باشد ؛ لازم به ذکر است که قیمت تمامی طرحها در یک گروه کالایی با جنس مشخص ، یکسان است ؛ به عبارت دیگر تفاوت طرح ، تغییری در قیمت ایجاد نمی کند :

                                               

                   

 

 

ارسال نظرات